Download tài liệu sản phẩm y tế


DOWNLOAD CÁC TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM Y TẾ


STT TÊN SẢN PHẨMTÀI LIỆU (*.pdf, *.docx)
1ĐÈN PHÒNG MỔ
2MÁY SẤY TIỆT TRÙNG

3MÁY X-QUANG
4MÁY SIÊU ÂM TRỊ LIỆU
5MÁY SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU
6MÁY XUNG KÍCH