Thiết bị chẩn đoán hình ảnh


Hiển thị:
Sắp xếp:
Máy chụp X-quang Mới

Máy chụp X-quang

Dual or single Digital Flat Panel systems with dedicated 30÷65 kW H.F. X-ray generator.Completed wit..

Máy X- quang C-Arm Mới

Máy X- quang C-Arm

Powerful and versatile solution for Surgery, Orthopedics, Traumatology and Vascular applications.1K ..