GIẢI PHÁP CAMERA TRƯỜNG HỌC (ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG)        Hiện nay, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có 12 Khoa, 03 Bộ môn, 09 Phòng chức năng và 02 Ban, 08 Trung tâm và một Trạm y tế với khoảng 11.000 sinh viên ở các trình độ khác nhau. Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên của Nhà trường là 538, trong đó có 06 Phó Giáo sư, 54 Tiến sỹ, 297 Thạc sỹ và còn lại là trình độ Đại học và dưới Đại học.Hiện tại, Trường đang đào tạo ở ...