Đầu ghi hình AHD

đầu ghi hình chất lượng cao 

Hiển thị:
Sắp xếp:
Đầu ghi hình 8 Kênh, hỗ trợ 2 ổ cứng 4TB, ghi hình 720P Mới

Đầu ghi hình 8 Kênh, hỗ trợ 2 ổ cứng 4TB, ghi hình 720P

Số lượng đầu vào camera: 8 cameraTốc độ ghi hình: 8*25fps @1080PĐầu vào ra âm thanh: 4 vào/ 1 raSố l..

Giá: 5,919,100 VND

Đầu ghi hình AHD 16 Kênh, hộ trợ 2 ổ cứng 4TB, ghi hình 720P Mới

Đầu ghi hình AHD 16 Kênh, hộ trợ 2 ổ cứng 4TB, ghi hình 720P

Số lượng đầu vào camera: 16 cameraTốc độ ghi hình: 16*AHD-N (1080N@12fps)Đầu vào ra âm thanh: 2 vào/..

Giá: 2,824,800 VND

Đầu ghi hình AHD 24 Kênh, hộ trợ 4 ổ cứng 4TB, ghi hình 960P Mới

Đầu ghi hình AHD 24 Kênh, hộ trợ 4 ổ cứng 4TB, ghi hình 960P

Số lượng đầu vào camera: 24 cameraTốc độ ghi hình: 24*AHD 720P@25fps)Đầu vào ra âm thanh: 16 vào/ 1 ..

Giá: 9,080,500 VND

Đầu ghi hình AHD 24 Kênh, hộ trợ 4 ổ cứng 4TB, ghi hình 960P Mới

Đầu ghi hình AHD 24 Kênh, hộ trợ 4 ổ cứng 4TB, ghi hình 960P

Số lượng đầu vào camera: 24 cameraTốc độ ghi hình: 32*AHD (720P @ 12fps)Đầu vào ra âm thanh: 16 vào/..

Giá: 9,753,700 VND

Đầu ghi hình AHD 4 Kênh, ghi hình 1080P

- Số lượng đầu vào camera: 4 camera- Tốc độ ghi hình: 4* 25fps @1080P- Đầu vào ra âm thanh: 4 vào/ 1..

Giá: 1,613,700 VND

Đầu ghi hình AHD 4 Kênh, ghi hình 720P

Số lượng đầu vào camera: 4 cameraTốc độ ghi hình: 4*AHD-N (1080N@25fps)Đầu vào ra âm thanh: 4 vào/ 1..

Giá: 1,075,800 VND

Đầu ghi hình AHD 8 Kênh, ghi hình 720P Mới

Đầu ghi hình AHD 8 Kênh, ghi hình 720P

Số lượng đầu vào camera: 8 cameraTốc độ ghi hình: 8*AHD-N (1080N@ 25fps)Đầu vào ra âm thanh: 4 vào/ ..

Giá: 1,613,700 VND

Đầu ghi hình AHD 8 Kênh, hộ trợ 2 ổ cứng, ghi hình 720P Mới

Đầu ghi hình AHD 8 Kênh, hộ trợ 2 ổ cứng, ghi hình 720P

Số lượng đầu vào camera: 8 cameraTốc độ ghi hình: 8*AHD-N (1080N@ 25fps)Đầu vào ra âm thanh: 4 vào/ ..

Giá: 1,950,300 VND