INSETEK

Hiển thị:
Sắp xếp:

Camera ip bán cầu 1.3MP thẩm mỹ cao

Độ phân giải: 1 .3MP @ 25FPSDạng LED rãy: 1 rãy, nhìn đêm 15-20M. Thấu kính: 3.6mm/6mm loại 3mp..

Camera ip bán cầu 1.3MP, nhìn đêm 15-20m có POE

Độ phân giải: 1.3MP @ 25FPSSố đèn LED: 24 đèn, nhìn đêm 15-20M. Thấu kính: 3.6mm/6mm loại 3mp.Công n..

Camera ip bán cầu 1.3MP, nhìn đêm 20-30m, tầm nhìn điều chỉnh được.

Độ phân giải: 1.3MP @ 25FPSSố đèn LED: 36 đèn, nhìn đêm 20-30M. Thấu kính: 2.8mm-12mm loại 3mp...

camera ip bán cầu 1.3MP, nhìn đêm 30-40 mét, tầm nhìn điều chỉnh được.

Độ phân giải: 1.3MP @ 25FPS.Số đèn LED: 42 đèn, nhìn đêm 30-40m. Thấu kính: 2.8mm-12mm loại 3mp.Công..

Camera ip bán cầu 2MP Mới

Camera ip bán cầu 2MP

Độ phân giải: 2MP @ 25FPSDạng LED rãy: 1 rãy, nhìn đêm 15-20M.Thấu kính: 3.6mm/6mm loại 3mp.Côn..

Camera IP bán cầu 2MP, nhìn đêm 15-20 mét.

Số đèn LED: 24 đèn, nhìn đêm 15-20 M.Thấu kính : 2.8mm-12mm, loại 3mpĐộ phân giải: 2M..

Camera IP bán cầu 2MP, nhìn đêm 15-20 mét. Mới

Camera IP bán cầu 2MP, nhìn đêm 15-20 mét.

Số đèn LED: 24 đèn, nhìn đêm 15-20 M.Thấu kính : 2.8mm-12mm, loại 3mpĐộ phân giải: 2M..

Camera IP bán cầu 2MP, nhìn đêm 20-30 mét.

Số đèn LED: 36 đèn, nhìn đêm 20-30M. Thấu kính : 2.8mm-12mm, loại 3mpCông nghệ nén hình H264.Ch..

Camera IP bán cầu 2MP, nhìn đêm 30-40 mét.

Số đèn LED: 42 đèn, nhìn đêm 30-40 M.Thấu kính : 2.8mm-12mm, loại 3mpĐộ nhạy sáng cực thấp 0.00..

Camera ip bán cầu 2MP, nhìn đêm 50-60m, tầm nhìn điều chỉnh được.

Độ phân giải: 2MP@25fpsSố đèn LED: 8 đèn kiểu rãy, nhìn đêm 50-60m. Thấu kính: 9mm -22mm loại 3mp.Cô..